Oferta

I. Pełna obsługa związana z założeniem i rejestracją firmy (spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki cywilne, spółki z kapitałem zagranicznym):
 • sporządzanie dokumentów statutowych
 • umów, porozumień, uchwał, procedura zgłoszeniowa do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), procedura zgłoszeniowa do Urzędu Skarbowego (uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej)
 • porady w zakresie prawa handlowego
II. Usługi księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie wymaganych prawem podatkowym dodatkowych ewidencji dla celów księgowych
 • pełna obsługa w zakresie dokumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
 • weryfikacja Ksiąg, wyprowadzanie zaległości
 • badanie bilansu
III. Doradztwo podatkowe i ekonomiczne:
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych
 • dokonywanie podatkowej analizy planowych przedsięwzięć
 • projektowanie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • sporządzanie analiz ekonomicznych
 • sporządzanie pisemnych opinii w zakresie interpretacji prawa podatkowego
 • sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów
 • zastępstwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym
 • reprezentacja przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
Możliwa obsługa firm w wybranych zakresach przez klienta.